Էսթետիկ բժշկության կենտրոն

Երեւան, փ. Իսահակյան, 14

Ամեն օր՝ 10:00 – 21:00